W dniu 19 czerwca 2010r. o godzinie 9.00 rozpoczną się egzaminy sprawnościowe do klasy mundurowej i usportowionej.Aby uniknąć jakichkolwiek problemów przy adresowaniu teczki do szkoły pierwszego wyboru skorzystaj z gotowych druków. W ten sposób unikniesz problemów przy składaniu dokumentów a Twoja teczka będzie wyglądać schludnie.


 1. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Limity miejsc w każdym oddziale XI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. gen. W. Andersa wynoszą 32 miejsca.

 2. Kandydaci do klasy usportowionej z dyscypliną kierunkową piłka nożna i piłka siatkowa będą mieli przeprowadzone badania predyspozycji sportowych według załączonego zakresu prób sprawnościowych. Egzamin odbędzie się w dniu 29 maja 2010r. o godzinie 9.00. Punkty uzyskane za egzamin sprawnościowy będą dodawane do ilości punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

 3. Kandydaci do klasy mundurowej będą mieli przeprowadzone badania predyspozycji sportowych według załączonego zakresu prób sprawnościowych. Egzamin odbędzie się w dniu 29 maja 2010r. o godzinie 12.00. Punkty uzyskane za egzamin sprawnościowy będą dodawane do ilości punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

 Wyłącznie klasa sportowa oraz mundurowa 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Języki obce: pierwszy - kontynuacja z gimnazjum, drugi - do wyboru Przedmioty uwzględnione przy rekrutacji

j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie – klasa dziennikarska

j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski, j. włoski

j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy

geografia, wiedza o społeczeństwie -
klasa przyrodniczo-krajoznawcza

j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski, j. włoski

j. polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy

j. polski, j. obcy - klasa lingwistyczna j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski, j. włoski
j. polski, j. obcy, wiedza o społeczeństwie, informatyka

geografia, biologia, j. obcy - klasa usportowiona z dyscypliną kierunkową piłka nożna i piłka siatkowa

j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski, j. włoski

j. polski, geografia, biologia,
j. obcy, badanie predyspozycji sportowych

chemia, biologia, fizyka (zwiększona liczba godzin PO, przygotowuje do egzaminów wstępnych do szkoły strażackiej) - klasa mundurowa o profilu strażackim

j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski, j. włoski

j. polski, j. obcy, chemia, biologia, badanie predyspozycji sportowych


 1. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Limity miejsc:
     -   Technik cyfrowych procesów graficznych – 32 miejsca,
     -   Technik ochrony środowiska - 32 miejsca,
     -   Technik inżynierii środowiska i melioracji – 32 miejsca,
     -   Technik budownictwa - 32 miejsca,
     -   Technik poligraf - 32 miejsca,
     -   Technik architektury krajobrazu - 32 miejsca.

Zawód Języki obce Przedmioty uwzględnione przy rekrutacji

technik cyfrowych procesów graficznych

kontynuacja: j. angielski
nowy: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski

j. polski, technika, informatyka,
j. obcy

technik ochrony środowiska

j. angielski, niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski, j. włoski

j. polski, biologia, technika,
j. obcy

technik inżynierii środowiska i melioracji

j. angielski, niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski, j. włoski

j. polski, biologia, technika,
j. obcy

technik budownictwa j. angielski, niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski, j. włoski
j. polski, technika, informatyka,
j. obcy
technik poligraf kontynuacja: j. angielski
nowy: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski
j. polski, informatyka, technika, plastyka

technik architektury krajobrazu

j. angielski, niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski, j. włoski

j. polski, geografia, plastyka, biologia


 1. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Limity miejsc:
     -   Monter sieci komunalnych - 32 miejsca,
     -   Monter instalacji gazowych - 32 miejsca,
     -   Monter instalacji i urządzeń sanitarnych - 32 miejsca,
     -   Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 32 miejsca.

Zawód Język obcy Przedmioty uwzględnione przy rekrutacji

monter sieci komunalnych
(cykl nauki 2 lata)

j. angielski

j. polski, informatyka, technika,
j. obcy

monter instalacji gazowych
(cykl nauki 2 lata)
j. angielski j. polski, informatyka, technika,
j. obcy
monter instalacji i urządzeń sanitarnych
(cykl nauki 2 lata)
j. angielski j. polski, informatyka, technika,
j. obcy

technolog robót wykończeniowych w budownictwie
(cykl nauki 3 lata)

j. angielski

j. polski, informatyka, technika,
j. obcy

Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Legionów 58
42-202 Częstochowa


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności CPG