Statut Zespołu Szkół
doc (270 KB)
Statut XI Liceum Ogólnokształcącego
doc (49 KB)
Statut II Liceum Profilowanego
doc (39,5 KB)
Statut Technikum Nr 4
doc (46 KB)
Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2
doc (116,5 KB)
Regulamin Szkolny
doc (25,5 KB)
Program Profilaktyki Środowiska Szkolnego
doc (113 KB)
Program Wychowawczy
doc (122 KB)
Wewnątrzszkolny System Oceniania zawarty jest w Statucie Zespołu Szkół
doc (259 KB)
Regulamin organizacji imprez i uroczystości
doc (109,5 KB)
Procedura kontroli zmiany obuwia
doc (22,5 KB)
Procedura postępowania nauczycieli w przypadku palenia papierosów przez ucznia
doc (23,5 KB)
Procedura postępowania wobec uczniów spóźniających się na lekcje
doc (21,5 KB)
Procedura kontroli stroju
doc (23,5 KB)
Procedura postępowania wobec ucznia, który posługuje się telefonem komórkowym lub odtwarzaczem MP3 w czasie lekcji lub ma telefon na ławce
doc (21 KB)
Procedura postępowania nauczycieli wobec uczniów, którzy niekulturalnie zachowują się na terenie szkoły i w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę
doc (28,5 KB)
Procedura informowania rodziców uczniów
doc (23,5 KB)
Procedura kontaktów z rodzicami
doc (25,5 KB)
Procedura postępowania w przypadku agresji ucznia
doc (25 KB)
Procedura rozpoznawania potrzeb i oczekiwań rodziców uczniów
doc (22,5 KB)
Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
doc (25 KB)
Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
doc (24 KB)
Procedura przejścia klas rozpoczynających wychowanie fizyczne z budynku szkoły na salę gimnastyczną pod opieką nauczyciela uczącego

Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Legionów 58
42-202 Częstochowa


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności CPG