Organizacja roku szkolnego 2010/2011:
  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych - 1 września 2010
  Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2010

  Zakończenie pierwszego semestru - 14 stycznia 2011
  Ferie zimowe - 17 – 30 stycznia 2011
  Wiosenna przerwa świąteczna - 21 - 26 kwietnia 2011
  Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych - 29 kwietnia 2011
  Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej - 4, 5 i 6 maja 2011
  Egzamin maturalny - 4 - 27 maja 2011
  Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół
       zawodowych - 17 czerwca 2011
  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - 13, 14 czerwca 2011
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 22 czerwca 2011
  Zajęcia na basenie w MDK - każdy poniedziałek i czwartek

Zebrania z rodzicami i posiedzenia Rady Pedagogicznej

Semestr I 1.09.2010 do 14.01.2011
  Zebranie z rodzicami - 15.09.2011
  Informacja o ocenach - 10.12.2010
  Rada Klasyfikacyjna - 11.01.2011
  Rada Plenarna - 14.01.2011
  Zebranie z rodzicami - 14.01.2011

Semestr II 31.01.2011 do 22.06.2011
  Zebranie z rodzicami klas "maturalnych"- 18.03.2011
  Rada Klasyfikacyjna klas "maturalnych" - 15.04.2011
  Rada Plenarna klas "maturalnych" - 28.04.2011
  Zebranie z rodzicami klas "promocyjnych" - 19.05.2011
  Rada Klasyfikacyjna klas "promocyjnych" - 17.06.2011
  Rada Plenarna klas "promocyjnych" - 22.06.2011

Zaufanie rodziców i stała współpraca to podstawa prawidłowego funkcjonowania szkoły!

Proponujemy różne formy współpracy, tak aby współodpowiedzialność Państwa za szkołę była motorem nowych inicjatyw i osiągnięć uczniów. Liczymy na zaangażowanie wspólnego celu – wychowania młodego pokolenia w poczuciu odpowiedzialności, szczerości wzajemnego szacunku do człowieka.

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy i propozycję. Zapraszamy na spotkania Rady Rodziców licząc na dobre efekty wspólnej pracy.

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać w kasie szkoły

Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Legionów 58
42-202 Częstochowa


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności CPG