Informacje ogólne

Podmiotem naszych działań jest uczeń i na niego są skierowane wszystkie działania.

Pedagog szkolny mgr Katarzyna Ryś służy pomocą nie tylko uczniom ale i rodzicom.

Przy wyborze zawodu i dalszego kształcenia pomaga doradca zawodowy ze Szkolnego Ośrodka Kariery mgr Anita Dudek.

 

Chociaż w nowym kształcie istniejemy dopiero siódmy rok mamy już swoje tradycje:
     Środowiskowa impreza integracyjna "Wspólnie w przyszłość"
     Międzyszkolny Sejmik Europejski
     Obchody dnia języków europejskich
     Dzień patrona i inne

Kontynuujemy także tradycje połączonych szkół między innymi:
     Sympozjum Ekologiczne
     Warsztaty chemiczne z udziałem gimnazjalistów
     Dzień Samorządności
     Dzień Ziemi

Nasze atuty

1. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (w tym 51 nauczycieli dyplomowanych).

2. Zajęcia pozalekcyjne z:
     j. polskiego
     j. angielskiego
     j. francuskiego

     j. niemieckiego
     historii
     biologii
     chemii

     fizyki
     geografii
     matematyki
     informatyki

     wiedzy o społeczeństwie
     Szkolne Koło Literackie
     koło PCK

     koło LOP
     chór

3. Tradycje, doświadczenia i sukcesy w realizacji różnych programów edukacyjnych:

     szkoła przygotowuje się do projektu "Life Long Learning comenius akcja 1"
     przystąpiliśmy do programu Bezpieczna Szkoła

     Europe at School (2 projekty międzynarodowe)
     Socrates Commenius (projekt został zrealizowany ze szkołami z Francji, Włoch,          Rumuni, Litwy)
     Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
     Programy ekologiczne (2 nagrody) i Sympozjum Ekologiczne
     Tytuł „Szkoła z Klasą”
     Wiem, Rozumiem, Umiem Pomóc
     Pracownia Internetowa w Każdej Szkole w 2003r., 2004, 2005, 2007r. (nowa sala          informatyczna i biblioteka multimedialna)
     Wygrany grant na utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery (jedyny w          częstochowskim)
     Wspólnie w Przyszłość (IV edycje)
     Samochodowy Rajd Mikołajkowy (I edycja)

4. Osiągnięcia naukowe:

     uczeń naszej szkoły Mateusz Ruśkiewicz zajął II miejsce w konkursie „Wypromuj
         Swoją Małą Ojczyznę”, przygotowanym przez parlamentarzystów z różnych
         regionów Polski
     otrzymaliśmy statuetkę "najaktywniejsza szkoła" za udział w realizacji programu          "Dzień przedsiębiorczości" w 2007, 2008 oraz 2009 roku
     Stypendium Premiera dla najwybitniejszych uczniów
     Egzamin Young Enterprise of Cambridge - certyfikat uzyskało 13 osób
     II etap Olimpiady Historycznej, Biologicznej, Języka Polskiego, Wiedzy
         Ekonomicznej
     Regionalny Konkurs Dendrologiczny - I miejsce
     Ogólnopolski Tytuł „Technik 2004”   w kategorii architektura i budownictwo za          najlepszą pracę dyplomową

5. Zaplecze dydaktyczne:

Trzy pracownie wyposażone w tablice interaktywne, cztery pracownie komputerowe i biblioteki multimedialne (w sumie 79 stanowisk), pracownie do przedmiotów zawodowych, sala sportowa, siłownia, sala widowiskowa, bogata wideoteka, biblioteka i czytelnia (50 tys. woluminów), świetlica, bufet szkolny, zajęcia praktyczne prowadzone w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w firmach prywatnych.

 

Internat - w odległości ok. 300 m od szkoły, pokoje 3 i 2 osobowe, stołówka, świetlica, pokoje cichej nauki, kawiarenka internetowa, świetlica środowiskowa prowadzona przez instruktorów ZHP, koła zainteresowań, boisko do gier sportowych.

 

Struktura szkoły

W skład Zespołu Szkół im. gen. W. Andersa wchodzą następujące szkoły:
XI Liceum Ogólnokształcące (czas trwania nauki – 3 lata)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
1. geografia, wiedza o społeczeństwie
2. polski, historia
3. biologia, chemia, fizyka
4. biologia, chemia, geografia

II Liceum Profilowane (czas trwania nauki – 3 lata)
1. profil socjalny

Technikum Nr 4 (czas trwania nauki - 4 lata)
Zawód:
1. technik ochrony środowiska
2. technik budownictwa
3. technik architektury krajobrazu
4. technik cyfrowych procesów graficznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (czas trwania nauki – 3 lata)
1. technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 

Biblioteka

Biblioteka Zespołu Szkół przy ul. Legionów 58 w Częstochowie jest ośrodkiem dydaktyczno - informacyjnym dla uczniów i nauczycieli. Udostępnia swoje zbiory i służy pomocą informacyjno - bibliograficzną w godzinach 8.00 - 16.00 Dysponuje czytelnią z księgozbiorem podręcznym, wypożyczalnią i 3 pomieszczeniami magazynowymi. Księgozbiór liczy ok. 45000 woluminów. Są to lektury szkolne oraz materiały pomocnicze do nauczania poszczególnych przedmiotów - w ilości całkowicie zabezpieczającej potrzeby uczniów. Biblioteka może się poszczycić bogatymi zbiorami z dziedzin: historia, wojskowość, pedagogika, psychologia, literatura a szczególnie księgozbiorem podręcznym. Oprócz książek gromadzi czasopisma: pedagogiczne i przedmiotowo - metodyczne oraz naukowe m.in. Świat Nauki, Wiedza i Życie, Charaktery, National Geographic itp. Prenumerata obejmuje 35 tytułów. Placówka nasza posiada do dyspozycji pedagogów bogate zbiory audiowizualne w ilości 250 kaset video i ok. 100 kaset magnetofonowych. Zbiory te są ciągle uzupełniane. Biblioteka Zespołu Szkół posiada rozbudowany warsztat informacyjno - bibliograficzny; Katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, serii Kartoteki: regionalna, literacka, osobowa, tekstowa i zagadnieniowa

Biblioteka jest skomputeryzowana, ma stały dostęp do Internetu.
 

Internat

Nasza placówka posiada internat, w którym przebywają uczniowie mieszkający poza miastem. Kierownik internatu mgr Joanna Paduch i 9 wychowawców dbają o ich dobre samopoczucie i bezpieczeństwo.

 

Internat Zespołu Szkół przy ul. Legionów 58 jest położony przy ul. Legionów 19/21 w dogodnym układzie komunikacyjnym (autobusy linii 11, 13, 28) Internat jest budynkiem czterokondygnacyjnym posiadającym rozległe, zadrzewione tereny zielone i boisko sportowe. Zapewniamy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 200 miejsc w pokojach 2, 3, 4 osobowych o wciąż polepszającym się standardzie urządzonych w miłym, rodzinnym stylu. Zapewniamy młodzieży całodobową, fachową opiekę wychowawczą, zatrudniamy pedagogów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Wychowawcy - nauczyciele różnych specjalności udzielają wychowankom pomocy w nauce. W internacie działa biblioteka dysponująca księgozbiorem ok. 1000 woluminów, co daje nieograniczoną możliwość z jego korzystania. Młodzież ma zapewnione rozrywki w czasie wolnym od nauki; działa kawiarenka, siłownia, organizowane są wycieczki, dyskoteki, rajdy i imprezy kulturalno - oświatowe. Istnieje możliwość korzystania z zajęć w sekcjach zainteresowań: komputerowej, antyczno - dekoracyjnej, sportowej, gospodarczej, higieniczno - sanitarnej, a samorządności i demokracji uczy się działając w Młodzieżowej Radzie Internetu. Placówka posiada także własną stołówkę, kuchnia serwuje 3 posiłki dziennie dostosowując godziny wydawania posiłków do potrzeb wychowanków.

Szukasz dobrych warunków do nauki, rodzinnej atmosfery, grona dobrych przyjaciół - zamieszkaj w naszym internacie.

Strona internetowa internatu:
www.anders_internat.republika.pl
   

Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Legionów 58
42-202 Częstochowa


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności CPG