Imię i nazwisko

Forma zajęć (nazwa)

Dzień tygodnia

Godzina lekcyjna

Klasa/grupa

Kłak Katarzyna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

czwartek

8

4h

Kucharska Dorota

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

czwartek

8

4i

Zielińska Małgorzata

Budowanie warsztatu polonistycznego

czwartek

9

1f, 3c

Rogulka Dorota

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

piątek wtorek

8
8

3d
3f

Wróbel Atena

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

czwartek

1, 6

3a, 3b

Kot Monika

Zajęcia wyrównawcze

 

 

Nauczanie indywidualne

Duda Monika

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

poniedziałek środa

8

3d, 3f,

Lewandowska Anna

Zajęcia wyrównawcze - chemia

środa

1, 2

nauczania indywidualne

Wójcicka Ewa

Kółko fotograficzne

wtorek

9

3f, 3a, 2d, 1g

Jakubas Beata

Zajęcia wyrównawcze - chemia

piątek

7

nauczania indywidualne

Chudzik Edyta

Repetytorium maturalne
z biologii oraz zajęcia wyrównawcze

wtorek

8

3c

Tukaj Anna

Zajęcia wyrównawcze - biologia

 

wizyta domowa

nauczanie indywidualne

Piotr Picheta

Zajęcia wyrównawcze -
j. angielski

czwartek

9

1f

Madejska Marta

Chór – emisja głosu

poniedziałek czwartek

7,8,9
9

 

Tuszyńska-Gajowczyk Anita

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego. Poszerzenie wiedzy o krajach anglojęzycznych.

wtorek

9

3d

Wojtal Monika

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego - język angielski nowy

czwartek

3

3d

Wioletta Radecka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego -
j. niemiecki

piątek

1

3a, 3e

Porada Joanna

Zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych -
j. niemiecki

wtorek

8

1a, 1e

Wyporkiewicz Aleksandra

Zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych -
j. niemiecki

wtorek

9

1f, 1g, 1c

Brzezińska-Rwidan Jolanta

J. włoski - praca z uczniem zdolnym
j. francuski - zajęcia wyrównawcze

piątek

8

2b

Kubicka-Sobol Jolanta

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego -
j. rosyjski, j. francuski

wtorek

9

3f, 3b

Krytowska Lidia

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego - język angielski

piątek

8

4h

Kożlik Lidia

Zajęcia w języku angielskim - translatoryka i teatr

poniedziałek

1

1c

Uchyła Elżbieta

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego. Zajęcia wyrównawcze -
j. angielski

czwartek wtorek

8
7

3c, 1e

Skrzypczyk Beata

Kółko informatyczne - algorytmy i programowanie

czwartek

9

1g, 2a, 2b

Łapeta Katarzyna

Gazetka szkolna

piątek

9

1g

Głowacka Anna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

piątek

1

3b, 3c, 3d, 4h

Przybysz Urszula

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

środa

1

3f, 3e

Perczak Agnieszka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

środa

8

3a, 4i

Migalski Piotr

Zajęcia wyrównawcze z fizyki i po

czwartek poniedziałek

4
4

nauczania indywidualne

Muskała Hanna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

piątek

7

1c

Sztumski Konrad

Kółko informatyczne - grafika i reklama

piątek

9

1g

Stachura Jolanta

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

piątek

3

3d

Żyła Dorota

Zajęcia rozszerzające wiedzę i umiejętności z historii

piątek

1

1g, 2b, 2a

Smok Ewa

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

piątek

3

4i

Guzikowska Katarzyna

Zajęcia rozszerzające wiedzę i umiejętności z wiedzy o społeczeństwie

poniedziałek

9

3d

Bożek Dorota

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego. Zajęcia wyrównawcze

poniedziałek czwartek

2
9

3b

Kaczmarek Paweł

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

piątek

8

 

Loręcka-Ziętal Justyna

Uruchamianie działalności gospodarczej - podstawy przedsiębiorczości

środa

4

nauczania indywidualne

Krakowian Paweł

Kółko fotograficzne - ”Świat w obiektywie”

środa wtorek

9
9

2e, 3b, 2f

Spałek Agnieszka

Zajęcia wyrównawcze - język niemiecki, historia

 

wizyta domowa

nauczanie indywidualne

Łyko-Katus Urszula

Przygotowanie do egzaminu zawodowego

czwartek

godz. 13.30

4h

Kapkowska-Jabbar Dorota

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

środa czwartek

8
8

3h

Tyras Agnieszka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

wtorek

9

4i

Kromołowska Anna

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ekonomią

poniedziałek wtorek

9
5

2g

Flak Barbara

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

środa

9

2b

Krutin Zbigniew

Działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka

wtorek

8

1e

Lata Marzena

Nauczanie wyrównujące braki edukacyjne na wcześniejszych etapach nauki katechezy

piątek

wizyta domowa

nauczanie indywidualne

Tupaj Małgorzata

”Moje spotkanie z Biblią” - Ewangelia wg Św. Mateusza: poznanie życia i nauki Jezusa Chrystusa w przekazie Św. Mateusza

wtorek

9

1a, 1b, 2b, 2e

Tomalski Jacek

Piłka ręczna

wtorek

10

 

Brzeziński Robert

Gry i zabawy ruchowe

Zależne od planu pracy  internatu

Zależne od planu pracy  internatu

Uczniowie internatu

Solski Andrzej

Piłka siatkowa

poniedziałek

godz.
15-17

 

Ślęzak Jan

Tenis stołowy

poniedziałek

9

 

Rudecka Marzena

Gimnastyka korekcyjna

czwartek

9

Uczniowie grupy dyspanseryjnej

Dziurska-Dylewska Agnieszka

Aerobic

czwartek

9

 

Wilczyński Marcin

Koszykówka

czwartek

8

 

 

Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Legionów 58
42-202 Częstochowa


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności CPG