Zespół Szkół im. gen. W. Andersa posiada cztery pracownie komputerowe oraz bibliotekę multimedialną, sfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego.
Koordynatorem projektu było Ministerstwo Edukacji i Nauki, które realizowało program "Pracownie komputerowe dla szkół".

W pracowniach komputerowych i Multimedialnych Centrach Informacji poza komputerami znajdują się drukarki laserowe oraz skanery. Dopełnieniem powyższego wyposażenia jest mobilny zestaw multimedialny złożony z komputera przenośnego i wideoprojektora. W skład biblioteki multimedialnej wchodzą 4 zestawy komputerowe z systemem Windows Vista oraz urządzenie wielofunkcyjne. Wszystkie komputery mają dostęp do Internetu.
Najnowsza pracownia komputerowa, otrzymana w 2007 roku oparta jest na platformie Macintosh. Liczne innowacyjne rozwiązania oferowane przez firmę Apple zmieniają oblicze szkoły i sprzyjają osiąganiu przez uczniów lepszych wyników. Macintosh to niezawodne i bezpieczne środowisko komputerowe, wydajne komputery i rozwiązania sieciowe.

W pracowniach są prowadzone lekcje z przedmiotów informatycznych, języka polskiego, języków obcych, matematyki, przedmiotów zawodowych, historii, geografii.
Zarówno pracownie komputerowe, jak i multimedialne centra informacji umożliwiają uczniom i nauczycielom korzystanie z zasobów Internetu poza godzinami lekcyjnymi.
Dyrekcja szkoły ma nadzieję, że tak nowoczesne wyposażenie przyczyni się do podniesienia jakości i poziomu nauczania oraz będzie dodatkową zachętą dla gimnazjalistów do podjęcia nauki w naszej szkole na atrakcyjnych kierunkach kształcenia.Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Legionów 58
42-202 Częstochowa


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności CPG