Dyrektor szkoły:
   - mgr Tadeusz Perkowski

Wicedyrektor:
   - mgr Renata Bartosik
   - mgr inż. Dariusz Ciuk

Pedagog:
   - mgr Katarzyna Ryś

Pielęgniarka dyplomowana:
   - Maria Szczurek

Doradca zawodowy:
   - mgr Anita Dudek

Grono Pedagogiczne:
język polski
   - mgr Anna Czerwińska
   - mgr Katarzyna Kłak
   - mgr Dorota Kucharska
   - mgr Dorota Rogulka
   - mgr Wioletta Sosnecka
   - mgr Atena Wróbel
matematyka
   - mgr Barbara Flak
   - mgr Anna Głowacka
   - mgr inż. Dorota Kapkowska - Jabbar
   - mgr Agnieszka Perczak
   - mgr Urszula Przybysz
język angielski
   - mgr Agnieszka Bednarek
   - mgr Lidia Koźlik
   - mgr Lidia Krytowska
   - mgr Marta Madejska
   - mgr Piotr Picheta
   - mgr Anita Tuszyńska - Gajowczyk
   - mgr Monika Wojtal
język niemiecki
   - mgr Małgorzata Mucha
   - mgr Joanna Porada
   - mgr Aleksandra Wyporkiewicz
język francuski
   - mgr Jolanta Brzezińska - Rwidan
   - mgr Jolanta Kubicka - Sobol
język rosyjski
   - mgr Jolanta Kubicka - Sobol
język włoski
   - mgr Jolanta Brzezińska - Rwidan
biologia
   - mgr Monika Duda
   - mgr Anna Lewandowska
historia
   - mgr Beata Sadowska
   - mgr Ewa Smok 
   - mgr Jolanta Stachura
   - mgr Dorota Żyła
geografia
   - mgr Dorota Bożek
   - mgr Robert Smyka
fizyka
   - mgr Piotr Migalski
   - mgr Hanna Muskała
   - mgr Tadeusz Perkowski
chemia
   - mgr Beata Jakubas
   - mgr Anna Lewandowska
   - mgr Ewa Wójcicka
podstawy przedsiębiorczości
   - mgr inż. Anna Kromołowska
przysposobienie obronne
   - mgr Piotr Migalski
technologia informacyjna
   - mgr Renata Bartosik
   - mgr inż. Katarzyna Łapeta
   - mgr inż. Beata Skrzypczyk
wychowanie fizyczne
   - mgr Robert Brzeziński
   - mgr inż. Dariusz Ciuk
   - mgr Agnieszka Dziurska - Dylewska
   - mgr Marzena Rudecka
   - mgr Andrzej Solski
   - mgr Jan Ślęzak
   - mgr Jacek Tomalski
   - mgr Marcin Wilczyński
wiedza o społeczeństwie
   - mgr Katarzyna Guzikowska
   - mgr Beata Sadowska
   - mgr Dorota Żyła
wiedza o kulturze
   - mgr Olga Stanisławska - Kłyszewska
wychowanie do życia w rodzinie
   - mgr Dorota Żyła
religia
   - ks. Dariusz Mazur
   - mgr Agnieszka Wielgus
etyka
   - mgr inż. Agnieszka Tyras
człowiek jako jednostka
   - mgr Małgorzata Dul
człowiek w środowiaku
   - mgr Małgorzata Dul
cyfrowe technologie graficzne
   - mgr inż. Konrad Sztumski
ekonomika zarządzania firmą
   - mgr inż. Anna Kromołowska
eksploatacja maszyn urządzeń i pojazdów
   - mgr inż. Dorota Kapkowska - Jabbar
materiałoznawstwo
   - mgr inż. Katarzyna Łapeta
ochrona i kształtowanie krajobrazu
   - mgr inż. Beata Gabryjelska
podstawy projektowania architektury krajobrazu
   - mgr inż. Beata Gabryjelska
pracownia procesów cyfrowych
   - mgr inż. Beata Skrzypczyk
pracownia procesów reprodukcyjnych
   - mgr inż. Katarzyna Łapeta
pracownia projektowania i przygotowania cyfrowego
   - mgr inż. Konrad Sztumski
prowadzenie działalności gospodarczej
   - mgr inż. Anna Kromołowska
rośliny ozdobne
   - mgr Anna Lewandowska
technologie robót posadzkarskich
   - mgr inż. Dorota Kapkowska - Jabbar
technologie robót tynkarskich i okładzinowych
   - mgr inż. Anna Kromołowska
twórcze przeobrażanie świata
   - mgr Małgorzata Dul
urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
   - mgr inż. Beata Gabryjelska

Wychowawcy Internatu:
   - kierownik: mgr Joanna Paduch
   - pedagog: mgr Malgorzata Gorzelak
   - mgr Beata Brożek
   - mgr Beata Jakóbczak
   - mgr Dorota Kierat
   - mgr Jolanta Mrozińska
   - mgr Magdalena Palicka
   - mgr Ewa Sikora
   - mgr Elżbieta Strączyńska
   - mgr Małgorzata Trzepizur
   - mgr Małgorzata Smaga
   - mgr Magdalena Palicka

Wychowawcy klas:
   - 1A: mgr Jacek Tomalski
   - 1B: mgr Konrad Sztumski
   - 1C: mgr Beata Sadowska
   - 1D: mgr Katarzyna Łapeta
   - 1E: mgr Marcin Wilczyński
   - 2A: mgr Katarzyna Guzikowska
   - 2B: mgr Andrzej Solski
   - 2C: mgr Monika Duda
   - 2D: mgr Robert Brzeziński
   - 2E: mgr Beata Jakubas
   - 2F: mgr Piotr Picheta
   - 2G: mgr Monika Wojtal
   - 3A: mgr Dorota Żyła
   - 3B: mgr Barbara Flak
   - 3D: mgr Agnieszka Dziurska - Dylewska
   - 3E: mgr Ewa Smok
   - 3F: mgr Anna Lewandowska
   - 3G: mgr inż. Anna Kromołowska
   - 4G: mgr Marta Madejska
   - 4H: mgr inż. Dorota Kapkowska-Jabbar

Lokalizacja

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa
ul. Legionów 58
42-202 Częstochowa


Wykonanie: Mateusz Ruśkiewicz  Uczeń technikum o specjalności CPG